liefdeskracht

De kracht van de liefde

Geboren met onvoorwaardelijke liefde in je, om uit te gaan leven. Dat is liefdeskracht. Die kracht is net zo belangrijk als zuurstof. Want wat heb je aan zuurstof zonder kracht? Zonder die kracht is er geen leven, ja een ondraaglijk leven. Kracht is de liefde die ieder mens in zich heeft om zijn leven voluit te kunnen leven. De verbinding met zichzelf tot stand te brengen, zodat hij die kracht optimaal kan benutten tijdens zijn leven. Levend vanuit de liefde, is datgene waar we allemaal naar op zoek zijn.


Ieder mens uniek, ieder mens anders, dat maakt een mens, mens. Als die daarbij de liefde voor zichzelf kent, is het leven magisch!


Liefdeskracht is onvoorwaardelijke liefde

Liefdeskracht is de kracht waarmee ieder mens wordt geboren. Het is de onvoorwaardelijke liefde die we bezitten om het leven uit te gaan leven. Het is datgene wat we nodig hebben voor een fijn, liefdevol, zorgeloos en onbevangen leven. Tevens zorgt het er voor, dat we door die onvoorwaardelijke liefde op een ongelooflijk fijne manier met onszelf en elkaar door het leven kunnen gaan. Verbindingen aan kunnen gaan, waarbij we van nature respectvol, liefdevol met elkaar omgaan. Dit is wat iedereen op zijn netvlies heeft staan, echter het niet kan bewerkstelligen. Maar wel constant bezig is het te pakken te krijgen. De mens wil het voelen, want als die het voelt, voelt het leven magisch. Het is onze natuurlijke vorm om uit te leven.

Jij die in een cirkel van licht staat, liefdeskracht uitzendt, die verbind je met alles en iedereen om je heen. Allesomvattend dat is wat liefde is. Jij in je kracht.


Levensvoorwaarden

Inmiddels is deze natuurlijke vorm om uit te leven, vanuit eigen innerlijke liefdeskracht, volledig ondergesneeuwd geraakt.  Door de mens zelf bedachte levensvoorwaarden. Niemand die zich hier bewust van is. Voorwaarden stellen aan het leven, met verplichtingen, regels, normen en waarden om aan te houden, zorgt er voor dat de onvoorwaardelijke liefde, plaats moet maken voor iets.  Dat iets is ondefinieerbaar, maar wel zichtbaar. Het is zichtbaar in de houding van ieder mens. 


Houding

Ieder mens heeft een eigen houding. Die houding is gevormd in onze kinderjaren. Aan de hand van de houding is af te lezen of iemand de liefdeskracht nog bezit, of heeft ingeleverd. Met alle gradaties er tussenin. Aangezien liefdeskracht een onbekend fenomeen is voor de mens, die ziet liefde immers als iets buiten zichzelf om. Is in feite ieder mens geamputeerd. Losgemaakt van zijn eigen liefdesverbinding


Wat is kracht?

Kracht is liefde. Een leven kan niet geleefd worden, zonder deze fenomenale kracht. Die kracht is de liefde en die is, zoals je nu leest, allesomvattend. Het is in ieder mens aanwezig.

Het omvat werkelijk alles in een mens zijn leven. De manier waarop je ademt, kijkt, denkt, doet, handelt, zegt, ruikt, proeft, hoort, verbindt. Al dit alles komt voort uit jouw eigen innerlijke kracht. Je ziet, zelfs ademen, zuurstof tot je nemen, komt voort uit deze allesomvattende kracht.

Als deze kracht ontbreekt, wordt het leven ondraaglijk. De verbinding met jezelf ontbreekt dan ook. Hoe wil je dan je leven leven? Dat gaat niet. De liefdeskracht zorgt voor de verbinding met jezelf. Deze kracht is nodig om jouw leven de juiste vorm te geven. Alleen jij kan die vorm bewerkstelligen, door de liefde als een kracht te gaan zien. Die in jou aanwezig is, als een soort van magie.

Is het niet de magie waar we allemaal naar op zoek zijn? Laat die magie in jou aanwezig zijn. Als die allesomvattende liefdeskracht. De kracht om elke seconde uit te putten. Jezelf in het licht zetten, door je innerlijke krachtig vuur volop te laten branden. Dat is nou liefde!


Liefdeskracht is ieder mens innerlijk vuur, waaruit die zelf dient te putten, om zijn eigen leven vorm te geven.


Wat heb ik aan die kracht die liefde heet?

Als we ons geliefde voelen, wordt er een stofje aangemaakt, dat endorfine heet. Dit stofje versterkt ons geluksgevoel, het maakt ons blij en gelukkig. Het geeft ons rust en ook zorgt het voor de juiste weerstand. Met andere woorden, zie je dat liefdeskracht allesomvattend is? Het geeft ons namelijk alles wat we nodig hebben. Wat heb je dus aan die kracht? Alles, werkelijk alles heb jij aan deze liefdeskracht. Je hele bestaan hangt er vanaf. Het geeft je vrijheid van handelen, van denken, doen en bovenal vrijheid te zijn.


Waar haal ik die liefdeskracht vandaan?

De cruciale vraag luidt alleen. Waar haal ik dat geluksgevoel, wat dan kracht is, vandaan? Het is de bedoeling dit geluksgevoel uit jezelf te halen.  Zou op zich helemaal niet moeilijk moeten zijn. Toch is dat het wel. Niemand die het ons meegeeft, deze wijsheid. Het is kracht die jij nodig hebt om te leven en die put je uit de (zelf)liefde. Niemand anders kan jou die kracht geven. Iemand anders zijn endorfine werkt toch niet in jouw lichaam? Nu komen we waar we uit moeten komen. Liefdeskracht is een eigen kracht, die ieder voor zich dient op te wekken. 

Als ik die kracht moet gaan putten uit mensen, dingen buiten mijzelf om, ben ik constant afhankelijk van alles buiten mijzelf om. Dan weet ik nooit of het er zal zijn en wanneer het er zal zijn. Zo ontstaat er een enorme behoefte om maar gericht te zijn, op alles buiten mijzelf om. Het effect hiervan is, dat ik hierdoor juist mijzelf ontkracht, oftewel de liefde mijzelf ontneem. Met daarbij een afhankelijkheid creëer, tot een verslaving in welke vorm dan ook, aan toe. Hierdoor mis ik ook de vreugde in en om te leven. Doe ik mijn weerstand geen goed mee. Je haalt de liefdeskracht dus echt alleen maar uit jezelf.


Waar haalt een kaars zijn vlam vandaan?

Vergelijk liefdeskracht met een brandende kaars. De kaars put zijn kracht, zijn energie om te kunnen branden, uit zichzelf. Heeft daarbij zuurstof nodig, anders geen vlam. Het branden van de kaars kun vergelijken met liefdeskracht, wat in de kaars zelf aanwezig is, om een vlam te kunnen laten zien. Met daarbij zuurstof om volop te branden.

Zonder die innerlijke energie, die je als kracht en zuurstof moet zien, zal er in jou geen vlam zijn. Is er in jou geen vuur. En ja, de kaars brandt op een gegeven moment op. Het innerlijk vuur dooft en zuurstof is niet meer nodig. Zo is het ook met het menselijk leven. Ook dat dooft een keer.

Maar hoe heeft jouw innerlijk vuur gebrand, toen je volop in het leven stond? Hoe is jouw vlam? Altijd op een laag pitje, wordt die alle kanten opgeblazen, door omstandigheden?

Is jouw vlam afhankelijk van andermans vuur, waardoor je afhankelijk bent, zeg maar verslaafd geworden bent, van alles buiten jezelf om. Mensen die je moeten voeden met aandacht! Altijd van alles kopen, om dat geluksgevoel te kunnen voelen.

Altijd op zoek. Naar wat eigenlijk? De kracht om uit te leven, de liefde te voelen. Nu weet je dat niemand anders je dat kan geven. Dat ieder mens het vanuit zichzelf dient te putten.


Kiezen voor jezelf

Niet meer afhankelijk zijn van andermans kracht. Die je constant zoekt en bestelt. Per post naar je toe wordt gebracht. Al die pakketjes geven je even maxkracht.  Direct heb je alweer honger. Wacht je met smart op het volgende pakketje dat je kracht geeft, waardoor je even geliefd voelt.

Doorbreek dit destructieve patroon, door je eigen deur te gaan openen naar je eigen liefdeskracht. Wat is het waar je naar verlangt? Liefdeskracht.

Wil jij de deur openen naar je eigen liefdeskracht? Stuur dan een bericht